RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o općinskim porezima Općine Kneževi Vinogradi

Narodne novine br.77/2020. od 03.07.2020.

 

U Odluci o općinskim porezima (Nar. Nov., br. 69/17., Službeni glasnik br. 5/17., 11/17.) članak 4. mijenja se i glasi:

»Prirez poreza na dohodak plaća se po stopi od 4 % od utvrđene osnovice.«

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)