RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

Narodne novine br.75/2020. od 01.07.2020.

 

Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. studenoga 2019. do 30. travnja 2020. iznosi 2,89%.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)