RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave

Narodne novine br.75/2020. od 01.07.2020.

 

       Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (Nar. nov., br. 65/17.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 9. srpnja 2020., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)