RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o porezima Općine Borovo

Narodne novine br.70/2020. od 19.06.2020.

 

U Odluci o porezima Općine Borovo od 16. 6. 2017 god. (Sl. glasnik 7/17. – pročišćeni tekst) u daljnjem tekstu Odluka, članak 3. briše se.

Mijenja se st. 1. u čl. 6. Odluke te isti sada glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 6 % na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.«

Ostale odredbe Odluke o porezima Općine Borovo ne mijenjaju se niti se dopunjavaju.

Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)