RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani

Narodne novine br.64/2020. od 29.05.2020.

 

Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o informiranju potrošača o nepretpakiranoj hrani (Nar. nov., br. 144/14.).

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 6. svibnja 2020., osim članka 7. stavka 1. točke d), koja je izmijenjena člankom 3. ovoga Pravilnika i članka 8. stavka 2., koji je izmijenjen člankom 4. ovoga Pravilnika, a koji stupaju na snagu 1. siječnja 2021., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)