RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o gradskim porezima Grada Belišća

Narodne novine br.56/2020. od 13.05.2020.

 

»Odlukom se mijenja članak 6. Odluke o gradskim porezima donesene 30. 6. 2017. godine na 2. sjednici Gradskog vijeća Grada Belišća i sada glasi:

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 7 % na osnovicu iz članka 5. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada Belišća.«

U ostalim odredbama Odluka o gradskim porezima ostaje nepromijenjena.

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)