RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19

Narodne novine br.55/2020. od 08.05.2020.

 

U Odluci o nužnim mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 (Nar. nov., br. 51/20. i 54/20.) u točki III. stavku 1. podstavku 10. riječi: »autoškola i« brišu se.

Ova Odluka stupa na snagu 8. svibnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)