RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima

Narodne novine br.53/2020. od 30.04.2020.

 

U Odluci o minimalno potrebnim deviznim potraživanjima (Nar. nov., br. 101/19.) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznimno, za razdoblje od 7. svibnja 2020. do 6. svibnja 2021. u devizna potraživanja, za potrebe ove Odluke, banke uključuju i nominalni iznos trezorskog zapisa Ministarstva financija Republike Hrvatske ISIN: HRRHMFT118F2.«

Ova Odluka stupa na snagu 7. svibnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)