RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara

Narodne novine br.52/2020. od 29.04.2020.

 

Stavlja se izvan snage Odluka o prirezu porezu na dohodak Grada Bjelovara (Nar. nov., br. 62/17., 35/19. i 127/19. i Službeni glasnik Grada Bjelovara, br. 3/17., 2/19. i 8/19.).

Ova Odluka stupa na snagu 1. svibnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)