RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ispravak Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o računovodstvu

Narodne novine br.47/2020. od 17.04.2020.

 

      Iza članka 5. trebaju stajati naslov iznad članka i članak koji glase:

»Naknadna procjena učinka«

      Naslov iznad članka 6. i članak 6. postaju naslov iznad članka 7. i članak 7.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)