RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci

Narodne novine br.47/2020. od 17.04.2020.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (Nar. nov., br. 75/08. i 54/13.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 25. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)