RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Narodne novine br.46/2020. od 15.04.2020.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 68/18. i 2/20.).

      Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi ovrhe novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 2/20.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 23. travnja 2020., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)