RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjeni Zakona o zadrugama

Narodne novine br.98/2019. od 16.10.2019.

 

      U Zakonu o zadrugama (Nar. nov., br. 34/11., 125/13., 76/14. i 114/18.) u članku 43. stavcima 2. i 3. riječi: »ured državne uprave« zamjenjuju se riječima: »nadležno upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, kao povjereni posao državne uprave«.

      Ovaj Zakon stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)