RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda

Narodne novine br.82/2019. od 04.09.2019.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda (Nar. nov., br. 16/19.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. rujna 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)