RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o nadzornim izvještajima središnje druge ugovorne strane

Narodne novine br.82/2019. od 04.09.2019.

 

     Pravilnikom  se propisuje struktura, sadržaj, način i rokovi dostave nadzornih izvještaja iz članka 548. stavaka 1. i 2. Zakona koje su središnje druge ugovorne strane dužne dostavljati Hanfi te u skladu s člankom 548. stavkom 5. i Hrvatskoj narodnoj banci.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 12. rujna 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)