RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. srpnja 2019.

Narodne novine br.82/2019. od 04.09.2019.

 

     Osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, od 1. srpnja 2019. iznosi 1.557,00 kn.

     Novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja korisnicima koji su pravo na novčanu naknadu zbog tjelesnog oštećenja ostvarili od 1. siječnja 1999. do 30. lipnja 2019. usklađuju se od 1. srpnja 2019. za 2,44%.

      Ova Odluka stupa na snagu 12. rujna 2019., a primjenjuje se od 1. srpnja 2019. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)