RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o pojedinačnom prevođenju katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina

Narodne novine br.72/2019. od 31.07.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje način pojedinačnog prevođenja jedne ili više katastarskih čestica katastra zemljišta u katastarske čestice katastra nekretnina (u daljnjem tekstu: pojedinačno prevođenje).

Pojedinačno prevođenje obuhvaća:

– analizu usklađenosti podataka,

– donošenje odluke o početku pojedinačnog prevođenja,

– razvrstavanje katastarskih čestica u grupe na temelju kriterija podobnosti za pojedinačno prevođenje i

– prevođenje jedne ili više katastarskih čestica katastra zemljišta u katastar nekretnina.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)