RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima

Narodne novine br.71/2019. od 26.07.2019.

 

      Stavljanje na tržište, distribucija ili prodaja ugovora za razliku (dalje u tekstu: CFD) malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i izvan Republike Hrvatske s područja Republike Hrvatske ograničava se na okolnosti u kojima su kumulativno ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

1. ponuditelj CFD-a zahtijeva od malog ulagatelja plaćanje zaštite inicijalnog iznosa nadoknade,

2. ponuditelj CFD-a malom ulagatelju pruža zaštitu zatvaranjem na temelju iznosa nadoknade,

3. ponuditelj CFD-a malom ulagatelju pruža zaštitu od negativnog salda,

4. ponuditelj CFD-a malom ulagatelju ni izravno ni neizravno ne pruža plaćanje, novčanu ili isključenu nenovčanu pogodnost u pogledu stavljanja na tržište, distribucije ili prodaje CFD-a, osim ostvarene dobiti u okviru bilo kojeg ponuđenog CFD-a i

5. ponuditelj CFD-a ni izravno ni neizravno ne šalje obavijest niti objavljuje informacije dostupne malom ulagatelju koje se odnose na stavljanje na tržište, distribuciju ili prodaju CFD-a osim ako iste ne uključuju odgovarajuće upozorenje o riziku kako je propisano Prilogom II ove Odluke.

      Na temelju stavka 5. članka 42. Uredbe (EU) br. 600/14. ova će se Odluka objaviti na internetskim stranicama Hanfe.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)