RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o trajnoj zabrani stavljanja na tržište, distribucije i prodaje binarnih opcija malim ulagateljima

Narodne novine br.71/2019. od 26.07.2019.

 

      Zabranjeno je:

1. stavljanje na tržište, distribucija i prodaja binarnih opcija malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj,

2. stavljanje na tržište, distribucija i prodaja binarnih opcija malim ulagateljima izvan Republike Hrvatske s područja Republike Hrvatske,

3. sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zahtjeva iz podtočaka 1. i 2. ove točke ove Odluke, uključujući i djelovanje kao zamjena za ponuditelja binarne opcije.

     Binarne opcije na koje se odnose zabrane iz točke I. ove Odluke obuhvaćaju izvedenice koje, neovisno o tome trguje li se s njima na mjestu trgovanja u smislu Zakona o tržištu kapitala, ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. moraju se namiriti u novcu ili se mogu namiriti u novcu na zahtjev jedne od ugovornih strana izuzev zbog neplaćanja ili drugog razloga za raskid ugovora,

2. omogućuju isplatu samo kod zatvaranja ili dospijeća,

3. isplata im je ograničena na:

a) predviđeni iznos ili nulti iznos ako temeljna imovina izvedenice ispunjava jedan ili više unaprijed postavljenih uvjeta; i

b) predviđeni iznos ili nulti iznos ako temeljna imovina izvedenice ne ispunjava jedan ili više unaprijed postavljenih uvjeta.

      Na temelju stavka 5. članka 42. Uredbe (EU) br. 600/14. ova će se Odluka objaviti na internetskim stranicama Hanfe.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)