RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o općinskim porezima općine Donji Andrijevci

Narodne novine br.70/2019. od 24.07.2019.

 

U članku 3. briše se stavak 2.

U stavku 3. brišu se riječi »iz prethodnog stavka ovog članka«, te se iza riječi »osnovica« stavlja ».«.

Briše se članak 4.U članku 5. brišu se stavak 1., stavak 2. i stavak 3.

U članku 6. briše se stavak 1.

Briše se članak 7.

U članku 8. briše se stavak 2.

Briše se članak 9.

Dosadašnji članci 5., 6., 8., 9., 11., 12., 13. 14. i 15. postaju 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. i 11.

Odredbe o porezu na potrošnju i porezu na kuće za odmor primjenjuju se od 1. siječnja sljedeće godine.

Ova Odluka dostavit će se Ministarstvu financija – Poreznoj upravi – u roku od osam dana od dana njezina donošenja radi objave na mrežnim stranicama Porezne uprave i radi preuzimanja ovlasti za utvrđivanje i naplatu poreza Općine Donji Andrijevci.

Ova Odluka stupa na snagu 1. kolovoza 2019. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)