RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

Narodne novine br.69/2019. od 19.07.2019.

 

      Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o utvrđivanju Osnovne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (Nar. nov., br. 51/19.).

      Ova Odluka stupa na snagu 3. kolovoza 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)