RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje

Narodne novine br.68/2019. od 17.07.2019.

 

      Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) detaljnije propisuje uvjete koje moraju ispunjavati nositelji ključnih funkcija u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo) i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje tih uvjeta.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u društvu za osiguranje/društvu za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)