RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje

Narodne novine br.68/2019. od 17.07.2019.

 

      Pravilnikom Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) u skladu s odredbama Zakona o osiguranju (dalje u tekstu: Zakon) detaljnije propisuje:

1. sadržaj i način podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za posredno ili neposredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (dalje u tekstu: Društvo) koji podnose pravne osobe, fizičke osobe, osobe koje djeluju zajednički ili drugi subjekti i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz taj zahtjev, a kojom se dokazuje ispunjavanje uvjeta za odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela,

2. sadržaj i način podnošenja obavijesti o smanjenju kvalificiranog udjela u Društvu i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz tu obavijest,

3. sadržaj i način podnošenja obavijesti o stjecanju ili smanjenju kvalificiranog udjela od strane Republike Hrvatske iz članka 36. stavka 18. Zakona i dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz tu obavijest.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima za izdavanje dozvole za obavljanje poslova osiguranja odnosno reosiguranja i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za osiguranje odnosno društvu za reosiguranje (Nar. nov., br. 7/16. i 91/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)