RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi

Narodne novine br.68/2019. od 17.07.2019.

 

      Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih objekata iz skupine Kampovi (Nar. nov., br. 54/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)