RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o vrstama plovnih objekata nautičkog turizma

Narodne novine br.68/2019. od 17.07.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju vrste i minimalni uvjeti plovnih objekata nautičkog turizma (dalje u tekstu: plovni objekti).

      Plovni objekti nautičkog turizma jesu brod, brodica ili jahta, uređeni i opremljeni za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu.

      Plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se, prema vrsti usluga, u sljedeće vrste:

1. Plovni objekti za izlete,

2. Plovni objekti za krstarenje,

3. Ribarsko plovilo.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (Nar. nov., br. 69/08., 83/09. i 49/15.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)