RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sustavu upravljanja

Narodne novine br.67/2019. od 12.07.2019.

 

     Odlukom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Odluke o sustavu upravljanja (Nar. nov., br. 96/18.).

     Kreditne institucije dužne su uskladiti se sa zahtjevima iz ove Odluke do 31. prosinca 2019.

     Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti odredbe članaka od 1. do 4. i članka 8. Odluke o upravljanju kamatnim rizikom u knjizi banke (Nar. nov., br. 120/16. i 14/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 20. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)