RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga

Narodne novine br.66/2019. od 10.07.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje sadržaj izvješća o značajnim promjenama i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), odnosno način i rokovi izvještavanja Agencije od strane subjekata nadzora.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o sadržaju redovitih izvješća i izvješća na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Nar. nov., br. 13/16. i 91/16.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)