RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o redovitom doprinosu članova, načinu raspolaganja sredstvima i financijskim izvještajima fonda za zaštitu ulagatelja

Narodne novine br.66/2019. od 10.07.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje:

– obračun, način i rokovi uplate redovitog doprinosa koji su članovi dužni uplaćivati u Fond,

– način raspolaganja, evidentiranja i izvještavanja Hanfe o sredstvima Fonda, i

– sadržaj i struktura financijskih izvještaja Fonda i način njihova dostavljanja Hanfi.

      Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaju važiti Pravilnik o obračunu, načinu i rokovima uplate redovitog doprinosa članova Fonda za zaštitu ulagatelja (Nar. nov., br. 81/09.) i Pravilnik o strukturi i sadržaju polugodišnjih i godišnjih financijskih izvještaja Fonda za zaštitu ulagatelja (Nar. nov., br. 41/16. i 128/17.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 18. srpnja 2019., a na polugodišnje financijske izvještaje se prvi put primjenjuje sa stanjem na dan 30. lipnja 2019. godine. Pravilnik se može vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)