RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva

Narodne novine br.66/2019. od 10.07.2019.

 

      Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (Nar. nov., br. 153/09., 90/11., 56/13., 120/16. i 127/17.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 18. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)