RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o državljanima država članica Europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji

Narodne novine br.66/2019. od 10.07.2019.

 

      Zakonom se propisuju uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada državljana država članica Europskoga gospodarskog prostora (u daljnjem tekstu: EGP) i članova njihovih obitelji.

      Postupci započeti do stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama Zakona o strancima (Nar. nov., br. 130/11., 74/13., 69/17. i 46/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 18. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)