RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o vodama

Narodne novine br.66/2019. od 10.07.2019.

 

      Zakonom se uređuju pravni status voda, vodnoga dobra i vodnih građevina, upravljanje kakvoćom i količinom voda, zaštita od štetnog djelovanja voda, detaljna melioracijska odvodnja i navodnjavanje, posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama, institucionalni ustroj obavljanja tih djelatnosti i druga pitanja vezana za vode i vodno dobro.

      Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o vodama (Nar. nov., br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. i 46/18.).

      Ovaj Zakon stupa na snagu 18. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)