RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita

Narodne novine br.66/2019. od 10.07.2019.

 

       Zakonom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Zakona o subvencioniranju stambenih kredita (Nar. nov., br. 65/17. i 61/18.).

       Ovaj Zakon stupa na snagu 18. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)