RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o poduzimanju radnji u postupku osnivanja trgovačkih društava na daljinu

Narodne novine br.65/2019. od 05.07.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje poduzimanje radnji te sadržaj elektroničkih obrazaca u postupku osnivanja društva s ograničenom odgovornošću i jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću na daljinu bez punomoćnika (dalje u tekstu: trgovačka društva na daljinu).

      Osnivanje trgovačkog društva na daljinu je postupak u kojem osnivači i druge osobe koje sudjeluju u postupku osnivanja uređuju međusobne odnose te određuju ustroj i osnivaju trgovačko društvo korištenjem propisanih elektroničkih obrazaca pri nadležnom trgovačkom sudu.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 13. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)