RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije

Narodne novine br.65/2019. od 05.07.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju način podnošenja i popunjavanja jedinstvene carinske deklaracije, formati i oznake koje se koriste pri popunjavanju jedinstvene carinske deklaracije te oblik i sadržaj obrasca obračuna davanja kod usmene deklaracije.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o popunjavaju jedinstvene carinske deklaracije (Nar. nov., br. 77/13.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 13. srpnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)