RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjenama Odluke o općinskim porezima Općine Breznica

Narodne novine br.64/2019. od 03.07.2019.

 

      U članku 2. Odluke o općinskim porezima Općine Breznica (Nar. nov., br. 70/17.) stavak 2. se briše.

      U članku 21. mijenja se stavak 1., a novi glasi: »Poslovi utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih člankom 2. točkom 1., 2. i 3. ove Odluke prenose se na obavljanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave.«

      Članak 23. se briše.

      Dosadašnji članak 24. postaje članak 23.

      Dosadašnji članak 25. postaje članak 24.

      Ova Odluka stupa na snagu 4. srpnja 2019. godine.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)