RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Prosječna kamatna stopa na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima

Narodne novine br.64/2019. od 03.07.2019.

 

       Prosječna kamatna stopa za referentno razdoblje od 1. studenoga 2018. do 30. travnja 2019. iznosi 3,30%.


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)