RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

Narodne novine br.62/2019. od 26.06.2019.

 

      Pravilnikom  se utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na ortopedska i druga pomagala koja su utvrđena osnovnom i dodatnom listom ortopedskih i drugih pomagala, osnove za sklapanje ugovora s pravnim i fizičkim osobama koje ispunjavaju uvjete za proizvodnju odnosno isporuku pomagala sukladno posebnom zakonu te cijene pomagala, način i rokove plaćanja računa za isporučena pomagala.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima (Nar. nov., br. 7/12., 14/12., 23/12., 25/12., 45/12., 69/12., 85/12., 92/12. – ispravak, 119/12., 147/12., 21/13., 38/13. i 40/19.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 27. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)