RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje

Narodne novine br.60/2019. od 19.06.2019.

 

       Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje (Nar. nov., br. 78/16.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 27. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)