RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

Narodne novine br.60/2019. od 19.06.2019.

 

       Pravilnikom su izmijenjene i dopunjene pojedine odredbe Pravilnika o statističkim standardima osiguranja (Nar. nov., br. 23/16. i 27/16.).

       Pravilnik se prvi puta primjenjuje na dostavu mjesečnog izvješća sa stanjem na dan 31. 1. 2020., tromjesečnog statističkog izvješća sa stanjem na dan 31. 3. 2020. i godišnjeg statističkog izvješća sa stanjem na dan 31. 12. 2020. prema popisu obrazaca iz Priloga ovoga Pravilnika.

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 27. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)