RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o transakcijskim računima

Narodne novine br.57/2019. od 07.06.2019.

 

      Odlukom se propisuje način određivanja i korištenja broja transakcijskih računa u kreditnim institucijama.

Kreditne institucije iz stavka 1. ovog članka jesu:

1) kreditna institucija osnovana u Republici Hrvatskoj,

2) podružnica kreditne institucije osnovane u drugoj državi članici sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,

3) podružnica kreditne institucije iz treće države sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.

Sve odredbe ove Odluke koje su propisane za kreditne institucije odnose se i na Hrvatsku narodnu banku.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu otvaranja transakcijskih računa (Nar. nov., br. 3/11., 35/11., 50/11., 89/11., 101/11., 135/11., 56/12., 18/13., 23/13., 10/14., 150/14., 64/16., 107/17. i 1/18.).

Ova Odluka stupa na snagu 15. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)