RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o izmjeni Odluke o porezima Grada Ogulina

Narodne novine br.56/2019. od 05.06.2019.

 

      U Odluci o porezima Grada Ogulina (Nar. nov., br. 132/17. i Glasnik Karlovačke županije br. 42/17.) članak 5. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5%«.

      Ova Odluka stupa na snagu 1. srpnja 2019. godine.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)