RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova

Narodne novine br.56/2019. od 05.06.2019.

 

       U Pravilniku o postupanju središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (Nar. nov., br. 60/14., 135/15. i 86/18.) članak 3. stavak 7. mijenja se i glasi:

»(7) Prijave iz stavaka 2., 3. i 4. ovog članka koje su podnesene elektroničkim putem nakon početka zadnjeg ciklusa obrade podataka, provode se najkasnije sljedeći radni dan. Osiguranik postaje članom novog fonda dan nakon obrade.«

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 13. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)