RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra zaklada Republike Hrvatske i registra stranih zaklada u Republici Hrvatskoj

Narodne novine br.56/2019. od 05.06.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje oblik i sadržaj registra zaklada i registra stranih zaklada, zahtjeva za upis u registar zaklada i registar stranih zaklada, zahtjeva za upis promjena u registar zaklada i registar stranih zaklada, sadržaj izvatka iz registra zaklada i registra stranih zaklada, te način upisa i vođenja registra zaklada i registra stranih zaklada i način vođenja zbirki isprava.

      Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o upisu u zakladni upisnik (Nar. nov., br. 4/96., 103/01. i 144/10.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 13. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)