RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o putnom listu

Narodne novine br.55/2019. od 31.05.2019.

 

       Pravilnikom su izmijenjene pojedine odredbe Pravilnika o putnom listu (Nar. nov., br. 57/18.).

       Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)