RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima

Narodne novine br.55/2019. od 31.05.2019.

 

      Odlukom se propisuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (dalje u tekstu: sustav EDIP).

      Temeljem ove Odluke Ministarstvo financija, Porezna uprava omogućuje dostupnost podataka o dohocima i primicima sadržanih u sustavu EDIP javnopravnim tijelima (dalje u tekstu: korisnici sustava) kojima je to propisano posebnim propisima radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se izvan snage Odluka kojom se utvrđuju uvjeti i način preuzimanja podataka o dohocima i primicima iz Evidencije o dohocima i primicima (Nar. nov., br. 20/17. i 62/17.).

      Ova Odluka stupa na snagu 31. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)