RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o obvezi dostavljanja podataka o prijevarama

Narodne novine br.54/2019. od 29.05.2019.

 

      Odlukom se propisuju sadržaj, način i rokovi u kojima su obveznici primjene ove Odluke dužni izvješćivati Hrvatsku narodnu banku o prijevarama povezanim s različitim sredstvima plaćanja.

      Obveznici su primjene ove Odluke pružatelji platnih usluga iz članka 7. stavka 1. točaka od 1. do 5. Zakona o platnom prometu.

      Obveznici primjene ove Odluke dužni su izvješća iz članka 2. ove Odluke dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci dva puta godišnje, i to najkasnije do 31. kolovoza svake godine za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja tekuće godine te najkasnije do 28. veljače svake godine za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca prethodne godine.

      Ova Odluka stupa na snagu 6. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)