RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta

Narodne novine br.54/2019. od 29.05.2019.

 

      Pravilnikom se propisuju uvjeti, sadržaj, te način vođenja evidencije uporabe poljoprivrednog zemljišta.

      Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (Nar. nov., br. 17/18.).

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 6. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)