RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o načinu prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od subjekata nadzora

Narodne novine br.53/2019. od 24.05.2019.

 

      Pravilnikom se detaljnije uređuje način prikupljanja izvještaja, obavijesti i podataka od ovlaštenih revizora, revizorskih društava i ostalih subjekata nadzora koji su određeni u članku 77. stavka 4. Zakona o reviziji (Nar. nov., br. 127/17.), koje obuhvaća sadržaj izvještaja i obavijesti, vrstu podataka, pripremu i dostavljanje izvještaja, obavijesti, podataka i druge dokumentacije potrebne za provođenje posrednog nadzora, za planiranje i pripremu neposrednog nadzora te dostavljanje podataka sukladno Uredbi (EU) br. 537/14. Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o posebnim zahtjevima u vezi zakonske revizije subjekata od javnog interesa i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2005/909/EEZ.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. svibnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)