RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Pravilnik o Registru stvarnih vlasnika

Narodne novine br.53/2019. od 24.05.2019.

 

      Pravilnikom se propisuje:

1. sadržaj i struktura podataka u Registru stvarnih vlasnika (dalje u tekstu: Registar),

2. dodatni podatci koje je potrebno upisati u Registar,

3. način vođenja, način upisa, provjera upisanih podataka i rokovi upisa podataka u Registar,

4. sadržaj, oblik i način popunjavanja obrasca za upis podataka u Registar,

5. postupak nadzora nad upisom, ažuriranjem i točnošću podataka u Registru,

6. dostupnost podataka iz Registra,

7. vrste i visine naknada za pristup podatcima iz Registra,

8. uporaba, čuvanje i zaštita podataka iz Registra, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

      Ovaj Pravilnik stupa na snagu 25. svibnja 2019., osim članka 20. stavka 1. točke 2., članka 21. stavaka 1., 2. i 5. i članaka 22., 27., 28. i 29. ovoga Pravilnika koji stupaju na snagu 1. siječnja 2020., a može se vidjeti ovdje.


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)