RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija

Narodne novine br.52/2019. od 22.05.2019.

 

      Odlukom se utvrđuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Biskupija, obveznici plaćanja poreza, porezna osnovica, stope i visina poreza, kao i način njihovog obračuna i plaćanja u skladu s Zakonom o lokalnim porezima.

      Općinski porezi Općine Biskupija su:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na kuću za odmor,

4. porez na korištenje javnih površina.

      Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima Općine Biskupija (Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije, br. 7/11.).

      Ova Odluka stupa na snagu 12. travnja 2019., osim odredbi o prirezu poreza na dohodak koje stupaju na snagu 1. lipnja 2019., a može se vidjeti ovdje


Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)